logo

פרופוליס

פרופוליס הינו חומר המגיע אלינו מהמכוורת. שמו הנוסף של הפרופוליס הינו "דבק דבורים". הדבורים מייצרות את הפרופוליס משרף של עצים וצמחים רבים. לפרופוליס מייחסים סגולות רפואיות רבות ובעת העתיקה נעזרו בו לטיפול בפצעים ולמניעת זיהומים. אצלנו באתר ניתן להשיג מגוון מוצרים המבוססים על פרופוליס בתצורה נוחה ונגישה.

דילוג לתוכן